Jak zapisać dziecko?

Jest nam niezmiernie miło, że chcą Państwo zaufać harcerstwu i powierzyć mu misję wychowania Państwa dziecka. 

  • Pierwszym krokiem do zapisania dziecka do harcerstwa jest wybór pionu metodycznego.

W Związku Harcerstwa Polskiego funkcjonują cztery grupy wiekowe, w których program wychowawczy dostosowany jest do rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży. Są to:

zuchy – dla dzieci w wieku 6-10 lat (do trzeciej klasy szkoły podstawowej)
harcerze – dla dzieci w wieku 10-13 lat (od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej)
harcerze starsi – młodzież w wieku 13-16 lat (byłe szkoły gimnazjalne)
wędrownicy – młodzież w wieku licealnym oraz studenci

  • Wybór jednostki

Gdy wybrali już Państwo pion metodyczny, należy odnaleźć jednostkę działającą najbliżej Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca nauki dziecka, gdyż zbiórki odbywają się co tydzień w godzinach popołudniowych. Najłatwiej jest to robić korzystając z mapy jednostek harcerskich ZHP, która dostępna jest tutaj. (nasze drużyny są zaznaczone na zielono). Na mapie podane są informacje na temat miejsca oraz terminu zbiórek, a także kontakt do drużynowego.  Proszę zwrócić uwagę, iż w trakcie roku harcerskiego terminy (godziny) zbiórek mogą ulegać nieznacznym zmianom, z uwagi na zaplanowane przed drużynowego przedsięwzięcia, jak wycieczki, biwaki czy inne aktywności.

  • Kontakt z drużynowym

Gdy wybrali już Państwo jednostkę, proszę skontaktować się z drużynowym, który na pewno odpowie na wszystkie Państwa pytania.

  • Koszty

Przynależność dziecka do harcerstwa związana jest z koniecznością uiszczania rocznej składki członkowskiej, która wynosi 144 zł/rok od osoby. Należność tą można wpłacić jednorazowo na konto bankowe Hufca, bądź w rozbiciu na kwartalne raty – 36 zł/kwartał (poszczególne jednostki mogą ustalać dodatkową składkę przeznaczaną np. na zakup materiałów na zbiórki – szczegółowych informacji udzielają za każdym razem drużynowi).

Koszty wyjazdów na biwaki, rajdy, zloty ustalane są indywidualnie przez każdego drużynowego – wpłacane na to samo konto bankowe.

Zuchy oraz harcerze noszą także mundury, które można zakupić w składnicy harcerskiej – www.4zywioly.pl lub innej. Przed zakupem munduru prosimy o kontakt z drużynowymi, gdyż często dysponują oni tańszymi mundurami używanymi. Więcej informacji o mundurze.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Komendą Hufca Szczecin-Pogodno – tel. 91 4340 213 lub szczecinpogodno@zhp.pl