Sprawnościowy Challenge

Konieczność zawieszenia zbiórek i innych form naszych spotkań nie oznacza, że ustaje całkowicie codzienna praca zucha i harcerza. W tym trudnym czasie nie zapominamy o tych elementach Prawa Zucha i Prawa Harcerskiego. Proponujemy Wam podjęcie wyzwania polegającego na zdobyciu w domu w ciągu najbliższych dwóch tygodni wybranej sprawności indywidualnej.

Mamy dla Was dwie propozycje do zdobywania sprawności indywidualnych:

  1. Gotowe karty sprawności harcerskich przygotowane przez phm. Olgę Korowacką
  2. Gotowe sprawności zuchowe przygotowane przez hm. Patrycję Wójcik
  3. Zestaw wymagań wszystkich sprawności i uniwersalne karty sprawności przygotowane przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP

Zestaw uniwersalny przygotowany przez Chorągiew Zachodniopomorską:

Serdecznie prosimy rodziców o pomoc w wyborze sprawności i sformułowaniu zadań naszym zuchom i harcerzom.

Pamiętajcie aby realizowane przez Was zadania były dostosowane do zaleceń związanych z sytuacją epidemiologiczną!

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się telefonicznie lub mailowo ze swoim drużynowym lub drużynową. Po powrocie do normalnej pracy drużyny koniecznie przekaż mu/jej uzupełnioną kartę sprawności, aby mogą ona zostać przyznana w rozkazie.