Zespół Promocji i Informacji

Zadania Zespołu Promocji i Informacji:

1. Administracja strony internetowej hufca. Umieszczanie bieżących informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, wynikających z planu pracy. 
2. Aktualizacja wydarzeń i informacji na oficjalnym funpage’u FB hufca.
3. Redakcja i wydawanie czasopisma Pogodno.exe
4. Aktualizacja gazetki informacyjnej.
5. Informowanie instruktorów o planowanych kursach, warsztatach i szkleniach na poziomie hufca.
6. Przypominanie kadrze o zbliżających się planowanych wydarzeniach.
7. Prowadzenie bloga hufca – relacjonowanie wydarzeń z minionych imprez.
8. Fotorelacja i umieszczanie zdjęć w internetowej galerii hufca.
9. Systematyczny mailing do kadry oraz instruktorów hufca z bieżącymi informacjami.

Członkowie zespołu:

– pwd. Karolina Gabryś – szefowa zespołu,
– phm. Jacek Wójcik 
– pwd. Piotr Ochota
– pwd. Laura Początek
– dh. Irmina Burko

kontakt: zpi@szczecinpogodno.zhp.pl