Zespół Kadry Kształcącej

“Jeśli myślisz rok naprzód sadź ryż,
Jeśli myślisz dziesięć lat naprzód sadź drzewo,
Jeśli myślisz sto lat naprzód ucz ludzi”.
Przysłowie chińskie

Zadania zespołu kadry kształcącej hufca:

– wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: drużynowych, opiekunów prób instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn,
– kształtowanie polityki kadrowej, określonej w programie rozwoju hufca – we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami,
– tworzenie i realizowanie planu kształcenia hufca, gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu.

Członkowie zespołu:

– phm. Tomasz Araszkiewicz (SOKK) – szef zespołu,
– hm. Paweł Ochota (SOKK),
– hm. Maria Dorota Szymańska (ZOKK),
– phm. Karolina Strojna (BOKK).

Kontakt: zkk@szczecinpogodno.zhp.pl