Zespół Programowy

Zespół Programowy tworzą każdorazowo: osoba odpowiedzialna za program z ramienia Komendy Hufca oraz namiestnicy – każdy odpowiedzialny za jeden pion metodyczny. W skład zespołu mogą być powołane także inni instruktorzy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w pracach zespołu.

Zadania Zespołu Programowego:
– koordynacja oraz czuwanie nad przebiegiem przedsięwzięć programowych hufca;
– opracowywanie i pozyskiwanie materiałów metodycznych, opracowań i propozycji programowych dla instruktorów hufca;
– organizowanie szkoleń z zakresu organizacji przedsięwzięć programowych;
– pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia programowe;
– współpraca z innymi hufcami i stowarzyszeniami w zakresie przedsięwzięć programowych;
– inne zadania związane z realizacją programu hufca.

Skład Zespołu Programowego:

– pwd. Karolina Gabryś – szefowa zespołu,
– phm. Agata Maszczykowska,
– pwd. Katarzyna Mosiejczuk.

Kontakt: zp@szczecinpogodno.zhp.pl