Apel Hufca ONLINE

17 kwietnia to wyjątkowy dzień dla nas wszystkich – co roku w tym dniu spotykamy się na skwerze hm. Telesfora Badetko podczas uroczystego Apelu Hufca. W tym roku, trwająca pandemia spowodowała, że spotkanie zuchów, harcerzy, instruktorów i przyjaciół Hufca na Skwerze zostaje przełożone na inny termin.

Komenda Hufca przekazuje kilka dobrych słów dla wszystkich członków Hufca:

Rozkaz Specjalny nr 1/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Do zobaczenia w harcerskim kręgu.
Czuwaj!