Zespoły Hufca

Hufiec to także miejsce rozwoju Instruktorów ZHP. Komenda Hufca kieruje swoje działania na wszechstronny rozwój nie tylko zuchów i harcerzy, ale także pełnoletnich członków ZHP. 
Naturalną ścieżką rozwoju instruktorów ZHP jest tworzenie przestrzeni, w której będą rozwijali swoje zainteresowania oraz reagowali na potrzeby innych osób. Między innymi służą do tego Zespoły, które funkcjonują w strukturach Hufca: