Dokumenty

Dokumenty wewnętrzne ZHP – www.dokumenty.zhp.pl

Dokumenty ZHP dostępne są po zalogowaniu w usłudze Office 365 za pomocą konta w domenie lub subdomenie ZHP (np. hufiec.zhp.pl, zhp.net.pl)