Komisja Stopni Instruktorskich

Terminy posiedzeń KSI:

6 lutego 2020 r.
5 marca 2020 r.
2 kwietnia 2020 r.
7 maja 2020 r.
4 czerwca 2020 r.

Do zadań Komisji Stopni Instruktorskich należy:
· stymulowanie rozwoju instruktorów,
· prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie,
· praca z opiekunami prób na stopnie,
· zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie,
· potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich,
· współpraca z innymi zespołami instruktorskimi (przede wszystkim z zespołami kadry kształcącej, namiestnictwami i referatami programowymi),
· systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków.

KSI Hufca Szczecin-Pogodno posiada uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie przewodnika i podharcmistrza.

Materiały dla Komisji Stopni Instruktorskich należy przesyłać najpóźniej 7 dni przez posiedzeniem, na adres: ksi@szczecinpogodno.zhp.pl

Dokumenty KSI – pobierz

Skład Komisji Stopni Instruktorskich:

hm. Patrycja Wojcik Przewodnicząca komisji  
hm. Adrian Łaskarzewski Członek komisji 
hm. Edyta Sielicka Członkini komisji
hm. Anna Orzłowska Członkini komisji
phm. Agnieszka Kołodziejczyk Członkini komisji
phm. Karolina Strojna Członkini komisji    
phm. Agata Maszczykowska Sekretarz komisji