Jednostki Hufca

Jednostki Hufca mają przydział do odpowiednich namiestnictw. Namiestnictwo to zespół programowo-metodyczny powoływany przez właściwą komendę hufca do pracy z drużynowymi i funkcyjnymi danej grupy metodycznej. Ze względu na grupy metodyczne można wyróżnić namiestnictwa: zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze. Odpowiednikiem namiestnictw w chorągwiach są referaty.

Zadaniem namiestnictwa jest wspieranie śródrocznej pracy drużyn, wspieranie rozwoju drużynowych oraz kadry drużyn, przygotowanie i realizacja rocznego planu pracy namiestnictwa, który jest integralną częścią planu pracy hufca, pozyskiwanie nowej kadry, organizacja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Na czele namiestnictwa stoi namiestnik, wybierany na tę funkcję przez członków namiestnictwa, a mianowany rozkazem właściwego komendanta hufca.


Szczepy:  
3. Szczep Sosnowej Szyszki
Komendant:
pwd. Katarzyna Mosiejczuk https://www.facebook.com/sosnowaszyszka/
 
13. Szczep “Dynastia”
Komendant:
hm. Patrycja Wójcik https://www.facebook.com/13.dynastia/
 
   
Gromady zuchowe:  
12 Szczecińska Gromada Zuchowa “Białe Łapki”
drużynowy: pwd. Katarzyna Mosiejczuk
tel. 797 733 765
Biuro hufca Szczecin-Pogodno
ul. Dworcowa 19/320
piątek, godz. 16:30-18:00
13 Gromada Zuchowa “Pogodne Gryfiki”
drużynowa:
hm. Patrycja Wójcik
tel. 665 606 692
Biuro hufca Szczecin-Pogodno
ul. Dworcowa 19/320
środa, godz. 17:00-18:30
44 Gromada Zuchowa “Pogodne Dodziaki”
drużynowa:
pwd. Karolina Gabryś
tel. 798 082 973
teren Szkoły podstawowej nr 44
ul. Karpacka 29
sobota, godz. 9:00-12:00
   
Drużyny harcerskie:  
12 Szczecińska Drużyna Harcerska “Szeregi” im. Batalionu “Parasol”
drużynowy:
phm. Jakub Chmiel
tel. 603 087 115
Szkoła Podstawowa nr 47
ul. Jagiellońska 57
piątek, godz. 16:00-17:30
13 Drużyna Harcerska “Gryfia”
drużynowa:
 hm. Patrycja Wójcik
tel. 665 606 692
Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20
czwartki, godz. 17:00-18:30
44 Drużyna Harcerska “DODO”
im. Szarych Szeregów
drużynowa:
pwd. Karolina Gabryś
tel. 798 082 973
teren Szkoły Podstawowej nr 44
ul. Karpacka 29
sobota, godz. 9:00-12:00
81 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Orion”
drużynowy:
dh Łukasz Muzykiewicz
tel. 609 893 959
Szkoła podstawowa nr 53
ul. Budzysza Wosia 8-9
czwartek, godz. 17:00-18:30
próbna Szczecińska
Wodna Drużyna Harcerska „Fregata”
drużynowy:
phm. Jakub Chmiel
tel. 603 087 115
Szkoła Podstawowa nr 47
ul. Jagiellońska 57
piątek, godz. 16:00-17:30 
   
Drużyny starszoharcerskie:  
30 Sportowa Drużyna Starszoharcerska “Mury”
drużynowa: Dh Piotr Kintop
tel. 721 377 330
Zdroje, Sala przy kościele
ul. Młodzieży Polskiej 17
wtorek, godz. 16:30-18:00

13 Drużyna Starszoharcerska “Gryf”
im. Maksymiliana Golisza
drużynowy:
 hm. Jacek Wójcik
tel. 504 360 386
Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20
sobota, godz. 11:00-13:00
113 Turystyczna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Pustynna Burza” im. Jana Bytnara “Rudego”
drużynowy:
hm. Ryszard Maciulewicz
tel. 602 324 552
Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Grodzka 23
sobota, godz. 10:00-16:00
II Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzikie Koty”
im. Stefana Starzyńskiego ps. “Lew”
drużynowy:
dh Kacper Kłembowski
tel. 728 155 111
Parafia pod wezwaniem Św. Brata Alberta
ul. Zegadłowicza 20
sobota, godz. 11:00–16:00
   
Drużyny wędrownicze:   
13 Drużyna Wędrownicza “Duch Gryfa”
drużynowa:
pwd. Anna Tyborczyk
tel. 696 882 844
Biuro hufca ZHP Szczecin-Pogodno
ul. Dworcowa 19/320
sobota, godz. 11:00 – 14:00
   
Inne jednostki:  
12 Szczeciński Wędrowniczy Krąg Kawaleryjski “Ułani” im. 12. Pułku Ułanów Podolskich
komendant:
hm. Rafał Raniowski
tel. 607 575 690
 
Harcerski Krąg Seniorów “Korzenie”
Przewodnicząca:
hm. Bożena Kusztelska