Statysfakcjonowanie

Satysfakcjonowanie to ogół działań prowadzonych przez Komendę Hufca Szczecin-Pogodno, polegających na wyróżnianiu, honorowaniu i docenianiu społecznej kadry hufca, w uznaniu zasług odniesionych na polu wychowawczym oraz za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego.

Zasady satysfakcjonowania kadry w Hufcu Szczecin-Pogodno określa uchwała Komendy Hufca Szczecin-Pogodno z dnia 09.09.2009 r.

Poniżej znajduje się lista Instruktorów Hufca Szczecin-Pogodno ZHP odznaczonych w 6 kategoriach:

Instruktorzy Hufca Szcecin-Pogodno wyróżnieni Listem Pochwalnym Komendanta Hufca:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Rok wyróżnienia

Tytul wyróżnienia

1.

pwd. Maciej Grabowski – namiestnik harcerski

2007 

Pracą i zaangażowaniem przyczyniał się do systematycznego rozwoju Hufca

2.

pwd. Beata Araszkiewicz – drużynowa 44 DH

2007

Pracą i zaangażowaniem przyczyniała się do systematycznego rozwoju Hufca

3.

dh Magda Jania – drużynowa 30 DH „FOSA”

2007

Pracą i zaangażowaniem przyczyniała się do systematycznego rozwoju Hufca

4.

dh Zuzanna Szklarska – drużynowa 82 „FEN”

2007

Pracą i zaangażowaniem przyczyniała się do systematycznego rozwoju Hufca

5.

dh Agata Maszczykowska

2008

Wkład pracy włożony w rozwój namiestnictwa straszoharcerskiego oraz w zaangażowanie w szereg przedsięwziąć programowych

6.

dh Małgorzata Borowczyk

2008 

Wzorowe wykonywanie obowiązków skarbnika hufca oraz za codzienny wkład i zaangażowanie w rozwój Hufca.

7.

pwd. Beata Araszkiewicz – namiestnikcza harcerska

2009 

Zaangażowanie w tworzenie namiestnictw hufcowych oraz wkład i aktywne wsparciewielu przedsięwzięć hufcowych

8.

pwd. Agata Maszczykowska – namiestniczka starszoharcerska 

2009 

Zaangażowanie w tworzenie namiestnictw hufcowych oraz wkład i aktywne wsparciewielu przedsięwzięć hufcowych

9.

pwd. Dorota Szymańska- Szczepowa 3. Szczepu Sosnowej Szyszki

2009

Zaangażowanie w tworzenie namiestnictw hufcowych oraz wkład i aktywne wsparcie2009wielu przedsięwzięć hufcowych

10.

dh Anna Borowczyk – członek namiestnictwa

2009

Pomoc organizacyjną i wkład w rozwój pionu zuchowego

11.

dh Jakub Dudziński – członek Hufcowego Zespołu Informacji i Promocji

2009

Zaangażowanie w rozwój Hufcowego Zespołu Informacji i Promocji

12. 

dh Kamila Kozłowska – drużynowa XXX Gromady Zuchowej “Szczęśliwe Misie”

 2010 

Systematyczna praca i zaangażowanie życie hufca oraz rozwój swoich jednostek

13. 

dh Daniel Głowa

2010

 Systematyczna praca i zaangażowanie życie hufca oraz rozwój swoich jednostek

14. 

pwd. Anna borowczyk

2011

Zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną

harcerskiego wychowawcy

15. 

pwd. Kamila Kozłowska 

2011

 Zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną

harcerskiego wychowawcy

16. 

dh Maja Otmianowska

2011

Zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną

harcerskiego wychowawcy

17. 

dh Katarzyna Bartkiewicz

2011

Zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną

harcerskiego wychowawcy

18. 

pwd. Kamila Kozłowska

2012

Zaangażowanie w pracę instruktorską oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

19. 

pwd. Tomasz Araszkiewicz

2012

Zaangażowanie w pracę instruktorską oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

20. 

pwd. Paweł Wnuk

2012 

Zaangażowanie w pracę instruktorską oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

21. 

dh Krzysztof Szymkeiwicz

2012

Zaangażowanie w pracę instruktorską oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

22. 

pwd. Patrycja Kmiecik

2013

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

23. 

pwd. Bartosz Najda 

2013

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

24. 

pwd. Pawel Wnuk 

2013 

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

25. 

dh Jacek Wójcik

2013 

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

26. 

phm. Ryszard Maciulewicz 

2013 

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

27. 

Krąg Seniorów “Korzenie” 

2013 

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

28. 

pwd. Paulina Borkowska

2014

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

29. 

pwd. Klaudia Borkowska

2014

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

30. 

pwd. Tomasz Krugowiec

2014

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

31. 

dh Natalia Mikita

2014

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

32. 

dh Julia Siemińska

2014

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

33. 

pwd. Patrycja Kmiecik

2014

Zaangażowanie w pracę na rzecz hufca, budowania wspólnoty hufcowej i wspierania jego działań programowych

34. 

pwd. Jacek Wójcik 

2014 

Zaangażowanie w pracę na rzecz hufca, budowania wspólnoty hufcowej i wspierania jego działań programowych

35. 

25 Szczecińska Wodna Drużyna Harcerska „Burza”

2014

Prężnie rozwijające się środowisko hufca

36. 

dh Karolina Strojna

2015

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

37. 

dh Mikołaj Marczak 

2015

Pełne zaangażowanie w pracę gromad i drużyn harcerskich oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

38. 

pwd. Tomasz Araszkiewicz

2015

Zaangażowanie w kształcenia hufcowe:

39. 

dh Elżbieta Hływa

2016

Pełne zaangażowanie w pracę gromady zuchowej oraz postawę godną harcerskiego wychowawcy

40. 

113 Turystyczna Drużyna Starszoharcerska „Pustynna Burza”

2016

Codzienna służbę, zaangażowanie w życie Hufca, pomysłowość oraz wytrwałość w działaniu

41. 

pwd. Klaudia Borkowska

2017

Pełne zaangażowanie w działania metodyczne w pionie harcerskim, pomysłowość, oddanie oraz wzorowe prowadzenie drużyny  

42.

pwd. Elżbieta Hływa

2017

Pełne zaangażowanie w działania metodyczne w pionie zuchowym, szczerą chęć niesienia pomocy, pomysłowość 

43. 

pwd. Mikołaj Marczak 

 2017 

Codzienna praca wychowawcza i zaangażowanie w działania programowe 

44.

phm. Karolina Strojna

2018

Za zaangażowanie w pracę namiestnictwa starszoharcerskiego i wędrowniczego

45.

pwd. Elżbieta Hływa

2018

Za zaangażowanie w pracę namiestnictwa zuchowego

46.

113 Turystyczna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Pustynna Burza”

2018

Za największy przyrost członków drużyny w ciągu jednego roku harcerskiego

47.

30 Gromada Zuchowa “Wesołe Słoneczka”

2018

Za największą ilość członków w jednostce w roku harcerskim 2017/2018

48.

hm. Sebastian Kubacki

2018

Za wieloletnie zaangażowanie w prace i rozwój Szczepu XXX DH i GZ “Twierdza”

49.

Pani Małgorzata Bojarun

2018

Za wsparcie w działaniach 13 GZ “Pogodne Gryfiki”

Odznaką Zasłużony Instruktor Hufca honorowani są instruktorzy, mający szczególny wkład w pracę wychowawczą i rozwój hufca jako wspólnoty lokalnej. Odznaka została zaprojektowana przez harcmistrzów Bernarda Sacka, Ryszarda Blicharskiego oraz Pawła Wituszyńskiego. Odznaka zawiera stylizowany wizerunek Króla Maciusia I – bohatera książki Janusza Korczaka, nałożony na metalową tarczę rycerską. Odznaka ma trzy stopnie – brązowy, srebrny oraz złoty. Po raz pierwszy odznakę przyznano w 1986 r. Od tego czasu zostało nią uhonorowanych ponad 100 instruktorów Hufca Szczecin-Pogodno.

Wygląd odznaki:

Wyróżnieni odznaką Zasłużony Instruktor Hufca Szczecin-Pogodno:

Lp.

Imię, nazwisko

Złoty

Nr leg. Z

Srebrny

Nr leg. S

Brązowy

Nr leg. B

1.

Mieczysław Kościesza, hm PL

1986

 

 

 

2.

Andrzej Briks, hm PL

1986

 

 

 

3.

Józef Ślęczka, hm PL

1986

 

 

 

4.

Grażyna Stasiak, hm

1986

 

 

 

5.

Maria Świerczyńska, hm

1986

 

 

 

6.

Krystyna Freindorf, hm PL

1988

 

1986

 

 

7.

Krystyna Zegadłowicz, hm

1991

 

1986

 

 

8.

Elżbieta Kasperowicz, hm

   

1986

 

 

9.

Janusz Kasperowicz, hm

   

1986

 

 

10.

Jadwiga Romaniec, hm PL

1988

 

1986

   

 

11.

Krystyna Wanago, hm PL

1988

 

1986

 

 

12.

Anna Szewczyk, hm

1991

 

1986

 

 

13.

Jerzy Zmysłowski, hm

   

1986

 

 

14.

Wasiliki Zmysłowska, hm

1992

 

1986

 

 

15.

Aldona Błońska, phm

   

1986

 

 

16.

Grażyna Chybowska, hm PL

1989

 

1986

 

 

17.

Krzysztof Wachowicz, hm

1992

 

1988

 

1986

 

18.

Bożena Taudul, phm

       

1986

 

19.

Marek Taudul, phm

       

1986

 

20.

Krzysztof Charabin, phm

       

1986

 

21.

Hanna Gregor, phm

1992

 

1988

 

1986

 

22.

Bartosz Pachla, phm

   

1988

 

1986

 

23.

Żaneta Tarnowska, pwd

       

1986

 

24.

Ewa Długosz, pwd

       

1986

 

25.

Jerzy Wolik, phm

       

1986

 

26.

Karolina Mikołajczak, pwd

   

1991

 

1986

 

27.

Katarzyna Grabowska, pwd

1996

22/Z/1996

1992

 

1986

 

28.

Dominik Terelecki, hm PL

   

1988

 

1986

 

29.

Małgorzta Zawadzka, hm

1997

23/Z/1997

1992

 

1987

 

30.

Andrzej Stajnmec, hm

1998

24/Z/1998

1994

 

1987

 

31.

Wojciech Kowalski, phm

1992

 

1988

 

1987

 

32.

Lidia Ożga, hm

1991

 

1988

 

 

33.

Krystyna Weretyńska, phm

1991

 

1988

 

 

34.

Iwona Okońska, phm

       

1988

 

35.

Barbara Węgrzynowska, phm

       

1988

 

36.

Lucyna Ejsmont, phm

       

1988

 

37.

Bożena Hajłasz, pwd

       

1988

 

38.

Krzysztof Zdulski, pwd

       

1988

 

39.

Danuta Bawelska, hm

   

1994

 

1988

 

40.

Irena Rajkowska, hm PL

       

1989

 

41.

Emila Kasprzak, phm

       

1989

 

42.

Marcin Tomaszewski, pwd

       

1989

 

43.

Wacław Zalewski, pwd

       

1989

 

44.

Renata Kołodziejczyk, pwd

1999

25/Z/1999

1996

 

1990

 

45.

Roman Kruszczeński, hm

       

1990

 

46.

Maciej Karpiński, phm

       

1990

 

47.

Jolanta Lubecka, pwd

       

1991

 

48.

Elżbieta Kowalska, hm

1992

 

 

 

49.

Grażyna Kępka, pwd

   

1996

25/S/1996

1992

 

50.

Wojciech Karczyński, phm (pośm.)

1994

 

 

1992

 

51.

Zbigniew Raczoń

1996

21/Z/1996

     

 

52.

Roman Serwin, phm

2002

31/Z/2002

1997

26/S/1997

1992

 

53.

Agnieszka Bagrowska, phm

       

1993

 

54.

Anna Mieruńska, phm

       

1993

 

55.

Maciej Szymanowicz, pwd

       

1995

 

56.

Ewa Dombrowska, phm

 2013

 38/Z/2013

2002

29/S/2002

1995

 

57.

Mirosław Dombrowski, hm

   

2002

30/S/2002

1995

 

58.

Anna Brejwo, phm

       

1996

 

59.

Anna Stachowska, phm

2008

34/Z/2008

2002

31/S/2002

1997

39/B/1997

60.

Maciej Uciechowski, phm

       

1998

40/B/1998

61.

Filip Lewandowski, phm

       

1998

41/B/1998

62.

Jacek Drożdżal, hm

       

1998

42/B/1998

63.

Marek Burko, pwd

   

2001

28/S/2001

1998

43/B/1998

64.

Edyta Siwińska, phm

2009

35/Z/2009

2004

35/S/2004

1999

44/B/1999

65.

Mariusz Cyrulewski, phm

2009

36/Z/2009

2004

33/S/2004

1999

45/B/1999

66.

Rafał Raniowski, phm

2009

37/Z/2009

2004

36/S/2004

1999

46/B/1999

67.

Krzysztof Kowalczyk, phm

   

2004

32/S/2004

1999

47/B/1999

68.

Paweł Staniszewski, pwd

       

1999

48/B/1999

69.

Tomasz Maksymiuk, pwd

       

1999

49/B/1999

70.

Marta Pańkowska, pwd

   

2004

34/S/2004

1999

50/B/1999

71.

Dorota Kossowska, pwd

       

2000

51/B/2000

72.

Cezary Bamber, hm

2001

26/Z/2001

 

 

73.

Helena Szafrańska, hm

2001

27/Z/2001

 

 

74.

Edmund Seredyński, hm

2001

28/Z/2001

 

 

75.

Bronisława Massalska, hm

2001

29/Z/2001

 

 

76.

Jerzy Rachwał, phm

2001

30/Z/2001

 

 

77.

Bożena Kusztelska, hm

2006

33/Z/2006

2001

27/S/2001

 

78.

Anna Chuchla, pwd

   

2006

37/S/2006

2001

52/B/2001

79.

Sebastian Kubacki, phm.

 2013

 39/Z/2013

2006

38/S/2006

2001

53/B/2001

80.

Michał Borun, phm

       

2002

54/B/2002

81.

Magdalena Bocian-Jodel, pwd

       

2004

55/B/2004

82.

Przemysław Jodel, phm

       

2004

56/B/2004

83.

Halina Czosnowicz, hm

       

2004

57/B/2004

84.

Ryszard Maciulewicz, phm

2014

40/Z/2014

2009

39/S/2009

2004

58/B/2004

85.

Adam Mrowiec, phm

2004

32/Z/2004

 

 

86.

Michał Dusza, phm

   

2010

41/S/2010

2006

59/B/2006

87.

Anna Waszewska, phm

 2015

 41/Z/2015

2010

40/S/2010

2006

60/B/2006

88.

Katarzyna Litwin, pwd

       

2007

61/B/2007

89.

Paweł Ochota, pwd

 2016

 42/Z/2016

2011

42/S/2011

2007

62/B/2007

90.

Maciej Grabowski, phm

 2017

 

2012

43/S/2012

2008

63/B/2008

91.

Agnieszka Kołodziejczyk-Królik, pwd

 2017

 

2012

44/S/2012

2008

64/B/2008

92.

Katarzyna Czerniawska, pwd

       

2008

65/B/2008

93.

Adrian Łaskarzewski, hm

 2017

 

2012

45/S/2012

2008

66/B/2008

94.

Marta Mużyło- Sroka, pwd

   

2012

46/S/2012

2008

67/B/2008

95.

Beata Araszkiewicz- Ochota, pwd

 2017

 

2012

47/S/2012

2008

68/B/2008

96.

Piotr Czajkowski, pwd

       

2008

69/B/2008

97.

Monika Nowicka, phm

       

2009

70/B/2009

98.

Danuta Marciszewska, hm

   

 2015

50/S/2015 

2009

71/B/2009

99.

Genowefa Bałdyka, hm

       

2009

72/B/2009

100.

Maria Dorota Szymańska, hm

   

2014

49/S/2014

2010

73/B/2010

101.

Jadwiga Sperczyńska, phm

   

2014

48/S/2014

2010

74/B/2010

102.

Jolanta Badetko-Chabowska, phm

       

2011

75/B/2011

103.

Jarosław Jeleński, hm

       

2011

76/B/2011

104.

Agata Maszczykowska, pwd

       

2011

77/B/2011

105.

Magda Jania, pwd.

       

2012

78/B/2012 

106.

Małgorzata Kuszyńska,pwd. 

   

 2016

 53/S/2016

2012

79/B/2012 

107.

Anna Borowczyk, phm

   

 2016

 54/S/2016

2012

80/B/2012

108.

Grażyna Krzyżankiewicz-Gawrońska, pwd

   

 2016

 55/S/2016

2012

81/B/2012

109.

Danuta Kuosa, phm

   

 2016

 56/S/2016

2012

82/B/2012

110.

Elżbieta Kaczewska, pwd.

   

 2016

 58/S/2016

2012

83/B/2012

111.

Stanisława Żaczkowska-Ćwik, phm.

   

 2016

 57/S/2016

2012

84/B/2012

 112.

Kamila Kozłowska, phm.

       

2014

85/B/2014 

 113.

Otmianowski(Głowa) Daniel, pwd.

   

 2018

 59/S/2018

2014

86/B/2014

 114.

Tomasz Araszkiewicz, phm

   

 2018

 60/S/2018

2014

87/B/2014

 115.

Paweł Wnuk, pwd.

   

 2018

 61/S/2018

2014

88/B/2014

116.

Kmiecik Patrycja, phm.

       

2015

89/B/2015

117.

Maja Otmianowska, pwd.

       

2015

90/B/2015

118. 

Krzysztof Szymkiewicz, pwd.

       

2015

91/B/2015

119.

Tomasz Krugowiec, pwd

       

2016

92/B/2016

120.

Klaudia Borkowska, pwd.

       

2016

93/B/2016

121.

Paulina Borkowska, pwd.

       

2016

94/B/2016

122.

Jacek Wójcik, phm.

       

2016

95/B/2016

123.

Julia Siemińska, pwd

       

2017

96/B/2017

124.

Karolina Strojna, phm.

       

2018

98/B/2018

125.

Mikołaj Marczak, pwd.

       

2018

99/B/2018

Odznaka „Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej” jest wyróżnieniem przyznawanym instruktorom Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP za wieloletnią aktywną służbę uwieńczoną sukcesami wychowawczymi i organizacyjnymi.

Odznaka ma trzy stopnie:

§  Brązową Odznakę ”Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej” może otrzymać instruktor w stopniu przewodnika, podharcmistrza lub harcmistrza, który pełni służbę instruktorską na terenie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP przynajmniej od 5 lat.

§  Srebrną Odznakę ”Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej” może otrzymać instruktor w stopniu podharcmistrza lub harcmistrza, który pełni służbę instruktorską na terenie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP przynajmniej od 10 lat.

§  Złotą Odznakę ”Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej” może otrzymać instruktor w stopniu harcmistrza, który pełni służbę instruktorską na terenie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP przynajmniej od 15 lat.

Wygląd odznaki: 

zasluzony instruktor nowa 

 

 

Wyróżnieni instruktorzy Hufca Szczecin-Pogodno:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień odznaki

Rok przyznaniaKatarzyna Grabowska, hm

srebrna
złota

1996
1998Małgorzata Zawadzka, hm

brązowa
srebrna 

1998
2003 Roman Serwin, phm

brązowa

1998Halina Czosnowicz, hm

brązowa

2003Mirosław Dombrowski, hm

brązowa

2003Ewa Dombrowska, phm

brązowa

2003Danuta Marciszewska, phm

brązowa

2003Bożena Kusztelska, hm

brązowa

2003

 

 

   

 

Ryszard Maciulewicz, phm

brązowa
srebrna

złota 

2003
2011 

2016Renata Kołodziejczyk, phm

brązowa

2003

 

Rafał Raniowski, hm

brązowa

2008Katarzyna Czerniawska, phm

brązowa

2008Maciej Grabowski, phm

brązowa

2008Marta Mużyło, phm

brązowa

2008Anna Stachowska, hm

srebrna

złota

2009

2016

 

Edyta Siwińska, hm

złota

2013

 

Agnieszka Kołodziejczyk-Królik, phm

brązowa

2013

 

Beata Araszkiewicz-Ochota, phm

brązowa

2013

 

Maria Dorota Szymańska, phm

brązowa
srebrna

2013
2017

 

Paweł Ochota, phm

brązowa

2013

 

Anna Orzłowska, hm

srebrna

2016

 

Jakub Cichocki, hm

srebrna

2016

 

Małgorzata Kuszyńska, pwd

brązowa

2016

 

Krzysztof Kowalczyk, hm

brązowa

2016

 

Jacek Wójcik, phm

brązowa

2017

 

Tomasz Araszkiewicz, phm

brązowa

2017

 

Patrycja Kmiecik, phm

brązowa

2017

 

Agata Maszczykowska, phm

brązowa

2017

 

Anna Borowczyk, phm

brązowa

2017

 

Daniel Otmianowski, pwd

brązowa

2017

 

Maja Otmianowska, pwd

brązowa

2017

 

Klaudia Borkowska, pwd

brązowa

2017

 

Paulina Borkowska, pwd

brązowa

2017

 

 

 

Krzyż Za Zasługi dla ZHP to najwyższe odznaczenie w Związku
Harcerstwa Polskiego. Odznaczenie, początkowo pod nazwą Odznaka Honorowa
Związku Harcerstwa Polskiego nadawane było od 1 lipca 1965 roku. W 1969 roku nastąpiła
zmiana nazwy odznaczenia na Krzyż “Za Zasługi dla ZHP”. W 1979 roku
ustanowiono drugi stopień odznaczenia Złoty Krzyż “Za Zasługi dla
ZHP”, a w 2007 roku trzeci stopień Brązowy Krzyż “Za Zasługi dla
ZHP”.

Wygląd
Krzyża “Za Zasługi dla ZHP”:

 https://szczecinpogodno.zhp.pl/images/odznczenia/brazowy_krzyz_za_zaslugi_dla_ZHP-baretka.png https://szczecinpogodno.zhp.pl/images/odznczenia/srebrny_krzyz_za_zaslugi_dla_ZHP-baretka.png https://szczecinpogodno.zhp.pl/images/odznczenia/zloty_krzyz_za_zaslugi_dla_ZHP-baretka.png

https://szczecinpogodno.zhp.pl/images/odznczenia/brazowy_krzyz_zaslugi_dla_zhp-250-86.pnghttps://szczecinpogodno.zhp.pl/images/odznczenia/srebrny_krzyz_zaslugi_dla_zhp-250-86.pnghttps://szczecinpogodno.zhp.pl/images/odznczenia/zloty_krzyz_zaslugi_dla_zhp-250-86.png

 

Wyróżnieni
instruktorzy Hufca Szczecin-Pogodno:

Odznaka Honorowa “Za
Zasługi dla ZHP” (nadawana w latach 1965-1969):

Imię i nazwisko

Rok przyznania

phm. Teodozja Szwed

1968

hm. Mieczysław Kościesza

1969

 

Krzyż Za Zasługi dla ZHP:
(od 1969 do 1979 r. nadawany bez stopni, od 1979 r. w stopniach srebrnym i
złotym, od 2007 w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym).

Lp.

Imię i nazwisko

Rok przyznania

Stopień odznaki

1.

hm. Halina Golonka

1969

 

2.

hm. Andrzej Briks

1970

 

3.

hm. Helena Łosicka

1970

 

4.

hm. Urszula Chmurzyńska

1970

   

5.

hm. Kazimierz Janyszek

1970

 

6.

hm. Janusz Kaliński

1970

 

7.

hm. Irena Przemyska

1970

 

8.

hm. Jadwiga Suprymowicz

1970

 

9.

hm. Irena Tebisz

1970

 

10.

hm. Adam Zamora

1970

 

11.

hm. Wanda Ziemownyk

1970

 

12.

hm. Antoni Karoliński

1971

 

13.

hm. Zygmunt Kowalski

1971

 

14.

hm. Janina Polakiewicz

1971

 

15.

hm. Maria Bamber

1971

 

16.

hm. Barbara Maliszewska

1971

 

17.

hm. Stefan Cygrymus

1971

 

18.

hm. Adam Draps

1971

 

19.

hm. Bronisław Godawa

1971

 

20.

hm. Krtystyna Kurtz-Pietrzak

1971

 

21.

hm. Leon Mrowiński

1971

 

22.

hm. Teresa Olej

1971

 

23.

hm. Czesław Szczerski

1971

 

24.

hm. Stanisław Niśkiewicz

1971

 

25.

hm. Maria Przybyło

1971

 

26.

hm. Bogdan Walentynowicz

1971

 

27.

hm. Antoni Bojar

1971

 

28.

hm. Kazimierz Mamoń

1971

 

29.

hm. Mirosław Geniusz

1971

 

30.

hm. Stanisław Krewiec

1971

 

31.

hm. Andrzej Madaj

1971

 

32.

hm. Władysław Nahorski

1971

 

33.

hm. Alina Wabiszczewicz

1971

 

34.

hm. Ryszard Dobrowolski

1971

 

35.

hm. Feliks Bocian

1972

 

36.

hm. Irena Cieślukiewicz

1972

 

37.

hm. Bernard Majchrzak

1972

 

38.

hm. Anna Stecyk

1972

 

39.

hm. Krystyna Dobrzycka

1972

 

40.

hm. Tadeusz Dobrzyński

1972

 

41.

hm. Zofia Nadler

1972

 

42.

hm. Józef Grabarczyk

1972

 

43

hm. Maria Hajdul

1972

 

44.

hm. Witold Kawecki

1972

 

45.

hm. Bohdan Lewczenko

1972

 

46.

hm. Maria Lidwin-Nagler

1972

 

47.

hm. January Łapa

1972

 

48.

hm. Stanisław Łucki

1972

  

49.

hm. Danuta Łukaszewska

1972

 

50.

hm. Kazimierz Ołowski

1972

 

51.

hm. Zenon Pożko

1972

 

52.

hm. Konstanty Spurgiasz

1972

 

53.

hm. Waldemar Żmijewski

1972

 

54.

hm. Marianna Żukowska

1972

 

55.

hm. Klemens Szplitt

1972

 

56.

hm. Danuta Grejć

1972

 

57.

phm. Ryszard Piertusiński

1973

 

58.

hm. Zbigniew Andrzejewski

1973

 

59.

hm. Krystyna Freindorf

1973

 

60.

hm. Tadeusz Kowalak

1973

 

61.

hm. Władysław Kołodziński

1973

 

62.

hm. Mirosław Maroszek

1973

 

63.

hm. Raisa Rybczyńska

1973

 

64.

hm. Stefania Sobczyńska

1973

 

65.

hm. Barbara Wargol

1973

 

66.

hm. Danuta Kasperowicz

1974

 

67.

hm. ELżbieta Matuszak-Kowalska

1974

 

68.

hm. Grażyna Chybowska

1976
1986 

(srebrny)
złoty 

69.

hm. Janusz Kasperowicz

1983

srebrny

70.

hm. Elżbieta Kasperowicz

1983

srebrny

71.

hm. Wasiliki Zmysłowska

1983
1995 

srebrny
złoty 

72.

hm. Krystyna Zegadłowicz

1983
1987 

srebrny
złoty 

73.

hm. Józef Ślęczka

1983
1986 

srebrny
złoty 

74.

hm. Krysyna Wanago

1983

złoty

75.

hm. Maria Świeczyńska

1983
1989 

srebrny
złoty 

76.

hm. Jadwiga Zdanowska

1983

złoty

77.

hm. Krzysztof Wachowicz

1985
1995

srebrny
złoty 

78.

hm. Czesław Kramarz

1985

srebrny

79.

hm. Dominik Terlecki

1985

złoty

80.

hm. Anna Szewczyk

1986

srebrny

81.

hm. Lidia Ożga

1986
1993 

srebrny
złoty 

82.

hm. Jadwiga Romaniec

1989

złoty

83.

hm. Maria Świeczyńska

1989

złoty

84.

hm. Krystyna Wanago

1989

złoty

85.

hm. Małgorzata Zawadzka

1990

srebrny

86.

hm. Roman Kruszczeński

1990

srebrny

87.

hm. Danuta Bawelska

1990

srebrny

88.

hm. Andrzej Stajnmec

1990

złoty

89.

hm. Aldona Błońska

1991

srebrny

90.

hm. Krystyna Weretyńska

1993

srebrny

91.

phm. Wojciech Kowalski

1993

srebrny

92.

hm. Zbigniew Raczoń

1993

złoty

93.

hm. Katarzyna Grabowska

1994

srebrny

94.

phm. Wojciech Karczyński (pośmiertnie)

1994

srebrny

95.

hm. Agnieszka Drożdżal

1995

srebrny

96.

hm. Mirosław Dombrowski

1996

srebrny

97.

hm. Anna Stachowska

2007
2017

srebrny
złoty

98.

hm. Edyta Sielicka (Siwińska)

2008
2017

srebrny
złoty

99.

hm. Halina Czosnowicz

2008

złoty

100.

hm. Diana Cichocka

2009

srebrny

101.

hm. Jakub Cichocki

2009

srebrny

102.

hm. Rafał Raniowski

2010

srebrny

103.

hm. Bożena Kusztelska

2011
2015

srebrny
złoty

104.

hm. Adam Mrowiec

2012
2015

srebrny
złoty

105.

phm. Ryszard Maciulewicz

2012

brązowy

106.

hm. Maciej Grabowski

2012

brązowy

107.

phm. Anna Orzlowska (Waszewska)

2013

2017

brązowy

srebrny

108

phm. Danuta Kuosa

2013

brązowy

109.

phm. Agnieszka Kołodziejczyk-Królik

2014

brązowy

110.

hm. Maria Dorota Szymańska

2014

2017

brązowy

srebrny

111.

hm. Sebastian Kubacki

2015

srebrny

112.

phm. Anna Borowczyk

2017

brązowy

113.

hm. Paweł Ochota

2017

brązowy

114.

phm. Agata Maszczykowska

2017

brązowy

 

 

List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem przyznawanym drużynowym, którzy są instruktorami i których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. Naczelnik ZHP wyróżnia Listem Pochwalnym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego. Wnioski w sprawie wyróżnienia Listem Pochwalnym właściwy komendant hufca składa drogą służbową Naczelnikowi ZHP, w terminie do 15 stycznia danego roku. Wyróżnienie Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP właściwy komendant hufca ogłasza w swoim rozkazie. Wręczania Listu Pochwalnego dokonuje uroczyście właściwy komenda hufca. Wyróżnionym Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP można być tylko raz w życiu.


Instruktorzy Hufca Szcecin-Pogodno wyróżnieni Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP:

Lp.

Imię i nazwisko

Rok wyróżnienia

1.

pwd. Magda Jania

2010

2.

pwd. Kamila Kozłowska

2013

3.

pwd. Maja Otmianowska

2013

4.

pwd. Krzysztof Szymkiewicz

2013

5.

pwd. Tomasz Araszkiewicz

2013

6.

phm. Patrycja Kmiecik

2016

7.

pwd. Paulina Borkowska

2016

8.

pwd. Klaudia Borkowska

2016

9.

pwd. Tomasz Krugowiec

2016

 

 

Instruktorzy Hufca Szczecin-Pogodno wyróżnieni odznaczeniami państwowymi (od 2009 r.):

Lp.

Imię i nazwisko

Rok nadania

Rodzaj odznaczenia

Przyznający

1.

hm. Rafał Raniowski

2009

2010

Medal Pro Memoria

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

2.

hm. Diana Cichocka

2010

2011

Odznaka Honorowa PCK IV St.

Brązowy Krzyż Zasługi

Polski Czerwony Krzyż

Prezydent RP

3.

hm. Jakub Cichocki

2010

2011

Odznaka Honorowa PCK III St.

Brązowy Krzyż Zasługi

Polski Czerwony Krzyż

Prezydent RP

4.

phm. Paweł Ochota

2011

Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia

Polski Czerwony Krzyż

5.

hm. Anna Stachowska

2011

Brązowy Krzyż Zasługi

Prezydent RP

6.

hm. Edyta Sielicka (Siwińska)

2011

2014

Brązowy Krzyż Zasługi

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prezydent RP

Minister Edukacji Narodowej

7.

hm. Ryszard Maciulewicz

2015

2015

Odznaka Honorowa “Za Zasługi dla Turystyki”

Brązowy Krzyż Zasługi

Minister Sportu i Turystyki

Prezydent RP

8.

hm. Bożena
 Kusztelska

2015

Złoty Krzyż Zasługi

Prezydent RP

9.

hm. Katarzyna Grabowska

2015

Srebrny Krzyż Zasługi

Prezydent RP

10.

phm. Kowalski Wojciech

2015

Złoty Krzyż Zasługi

Prezydent RP

11.

hm. Danuta Kuosa

2015

Brązowy Krzyż Zasługi

Prezydent RP

12.

hm. Anna Orzłowska

2016

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej

 

Aktualna kolejność (precendencja) odznaczeń:
• Order Orła Białego
• Order Wojenny Virtuti Militari klasy od I do V
• Order Odrodzenia Polski klasy od I do V
• Order Krzyża Wojskowego klasy od I do III
• Order Krzyża Niepodległości – klasy od I do II
• Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej klasy od I do V
• oznaki innych orderów w kolejności ich otrzymania
• Krzyż Walecznych
• Krzyż Wojskowy
• Krzyż Zasługi za Dzielność
• Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
• Krzyż Wolności i Solidarności
• Złoty Krzyż Zasługi
• Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
• Srebrny Krzyż Zasługi
• Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
• Brązowy Krzyż Zasługi
• Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami
• Wojskowy Krzyż Zasługi, Morski Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi
• Medal za Ofiarność i Odwagę
• Złoty Medal za Długoletnią Służbę
• Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
• Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
• Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
• Gwiazdy
• oznaki innych odznaczeń w kolejności ich otrzymania
• odznaki orderów i odznaczeń obcych państw w sposób określony przepisami tych państw

 

 

W Hufcu Szczecin-Pogodno ZHP nie został powołany zespół ds. satysfakcjonowania. obecnie, powołana jest jedna osoba z ramienia komendy Hufca, która dba o satysfakcjonowanie instruktorów Hufca.