Moje dziecko zostało harcerzem – co dalej?

Państwa dziecko jest już członkiem drużyny harcerskiej lub gromady zuchowej. Oznacza to, że jeden dzień w tygodniu spędzi na harcerskiej zbiórce. To, co będzie działo się na zbiórce wynika z rocznego planu pracy opracowanego przez drużynowego – harmonogram zbiórek mogą Państwo otrzymać bezpośrednio u drużynowego. Proszę pamiętać, że z uwagi na charakter harcerskiej aktywności, wcześniejsze plany, a także wcześniej ustalone terminy i godziny zbiórek mogą ulegać nieznacznym zmianom. Drużynowy na pewno poinformuje harcerzy o tym na wcześniejszej zbiórce.

Zbiórki harcerskie odbywają się w siedzibie drużyny – harcówce, udostępnionej przez szkołę, parafię lub radę osiedla – w zależności przy której z tych instytucji działa jednostka.

http://szczecinpogodno.zhp.pl/images/zdjecia_w_artykulach/apel_hufca.jpg

Część zbiórek będzie odbywała się w terenie – lesie lub parku – wtedy mają one najczęściej formę gry terenowej, warsztatów, wycieczki, zwiadu terenowego. Kilka razy w roku, drużyna wybiera się też na biwak, który najczęściej organizowany jest w weekend. Biwak harcerski uczy dzieci samodzielności, oraz współpracy w grupie, oswaja z harcerską rzeczywistością, którą spotkają na obozie harcerskim.
W trakcie roku harcerskiego, drużyny biorą także udział w imprezach zaplanowanych przez nas hufiec (rajdach, przeglądach artystycznych, apelach itp.) – szczegółowy plan pracy hufca dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Kulminacyjnym momentem w trakcie roku harcerskiego jest wyjazd na obóz harcerski lub kolonię zuchową, który podsumowuje całoroczną pracę zuchów i harcerzy. Obozy harcerskie organizowane przez nasz hufiec lokalizowane są zazwyczaj w górach, pod namiotami. Bazy na których stacjonujemy posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz kontrolowane są przez służby sanitarne. Podczas obozu, oprócz tradycyjnych harcerskich zajęć, jak służba w obozowej kuchni, dbanie o porządek obozowiska, pełnienie wart dziennych i nocnych, realizowany jest atrakcyjny program wychowawczy obejmujący zajęcia przygotowane przez instruktorów ZHP, wędrówki górskie, zwiedzanie okolic obozowiska. Kolonie zuchowe organizowane są w warunkach bardziej dostosowanych do potrzeb zuchów – zazwyczaj w ośrodkach campingowych.

obz9

Wszyscy instruktorzy pełniący obowiązki podczas obozów letnich posiadają uprawnienia państwowe, aktualne książeczki zdrowia, a przede wszystkim bogate doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą, wynikające z wieloletniej pracy wychowawczej. Zapewniona jest także całodobowa opieka lekarska lub pielęgniarska.
Kadra obozowa pełni swoje funkcje społeczne, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów wyjazdów letnich dla dzieci i młodzieży.
Szczegóły na temat wyjazdów letnich można uzyskać na specjalnie organizowanych przed wyjazdem spotkaniach z rodzicami.

Pomoc rodziców

Sukces harcerskiego wychowania wymaga wsparcia ze strony rodziców, którzy zazwyczaj czynie uczestniczą w pracy jednostek harcerskich – czy to pomagając dziecku w wykonaniu zadań między zbiórkami, uczestnicząc w przeznaczonych dla rodziców nich spotkaniach, wspólnych rajdach, czy wspierając pracę drużynowego. Pomoc rodzica może przybrać różnorodną formę i zależy od Państwa możliwości. Mogą to być np. pomoc w transporcie materiałów i plecaków na biwak, pomoc w organizacji zbiórki, zapewnienie dodatkowej opieki podczas rajdu, przekazanie 1% podatku na jednostkę harcerską (szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej), do której należy Państwa dziecko, zorganizowanie wycieczki dla harcerzy do miejsca Państwa pracy itp.