“Nie wiem, że wiem” – warsztaty dla kadry

Zespół Kształcący Hufca zaprasza drużynowych oraz przybocznych naszego hufca do wzięcia udziału w cyklu merytorycznych spotkań . Jest to cykl warsztatów, w trakcie których przyboczni oraz drużynowi będą mieli okazje podnieść swoją wiedzę z zakresu prowadzenia drużyny, przepisów ZHP oraz umiejętności miękkich. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń oraz nauczenia się czegoś nowego/ciekawego.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 lutego, podczas którego poruszane były kwestie dobrych relacji i budowy zaufania miedzy drużynowymi i ich przybocznymi.

Warsztaty kierowane są zarówno do drużynowych jak i przybocznych. Zachęcamy do udziału w duecie.

Kolejne spotkanie: 22 marca 2020 r.
Spotkania będą się odbywać systematycznie, z częstotliwością 2 warsztatów na kwartał.