Członkowie Hufca

Aktualności

 

hm. Telesfor Badetko – nasz pierwszy Komendant

W Dzień Myśli Braterskiej pragnę przybliżyć Wam postać pierwszego komendanta Hufca Szczecin-Pogodno. Dh hm. Telesfor Badetko w tym roku obchodziłby

  

Gra Terenowa „Special.exe”

Zapraszamy wszystkie drużyny namiestnictwa starszoharcerskiego i Wędrowniczego na Grę Terenową „Special.exe”

  

Dzień Myśli Braterskiej 2021

Zapraszamy przybocznych, drużynowych, kadrę instruktorską i wędrowników na Dzień Myśli Braterskiej – 21.02.2021 r.

  

Zmarł hm. Adam Mrowiec

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 stycznia 2021 r. o godzinie 09:30 w kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

  

Spotkania KSI

Terminy spotkań Komisji Stopni Instruktorskich luty-czerwiec 2021 r.

  

Składka członkowska – dlaczego należy ją opłacać przez cały rok?

Opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP staje się przymusowe,
ponieważ jest to jeden ze statutowych obowiązków członka ZHP.

ZHP realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030