Uczestnicy niezrzeszeni – dokument do uzupełnienia

Szanowni Państwo,
Jeśli Wasze dziecko nie jest członkiem ZHP, obowiązkowo należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i donieść do Komendy Hufca powyższy dokument.

Klauzula w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży podlegającego przepisom ustawy o systemie oświaty (Karta kwalifikacyjna niepełnoletniego uczestnika)

Uwaga: dokument można odnieść na zbiórkę razem z zaświadczeniem COVID.