Wakacje


Hufiec Szczecin-Pogodno ZHP co roku organizuje letnie i zimowe wypoczynki dla zuchów i harcerzy, ale także osób niezrzeszonych.

Podczas obozu harcerskiego lub koloni zuchowej, podopieczni naszego Hufca są pod opieką wykwalifikowanej kadry – przeszkolonej zgodnie z Państwowymi wymaganiami Kuratorium Oświaty. Ścisła kadra organizująca wypoczynki to doświadczeni instruktorzy z kilkuletnim stażem i wieloma wypoczynkami na swoim koncie.

Kontakt i szczegółowe informacje: wakacje@szczecinpogodno.zhp.pl

Cała kadra Hufca pełni swoje obowiązki społecznie – na zasadzie wolontariatu.

______________________________________________________________________________________

Latem 2021 odbędą się wypoczynki letnie:

Do pobrania: