Zbiórki gromad i drużyn – w dobie COVID-19

Każdy zuch i harcerz uczestniczący w zbiórce zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego. Oświadczenie należy przekazać drużynowego przed rozpoczęciem zbiorki.

ZBIÓRKI GROMAD I DRUŻYN

Strefa czerwona

Zbiórki on-line.

Strona zhp.pl/wracamy jest na bieżąco aktualizowana – w miarę pojawiania się nowych wytycznych rządowych:

https://zhp.pl/wracamy/