Decyzja 1/2020 Komendanta Hufca

W związku z zarządzeniem Głównej Kwatery ZHP z dnia 11 marca 2020 r,. ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów zawieszam i odwołuję zbiórki oraz biwaki szczepów, drużyn i zastępów do dnia 31 marca 2020 r.

Szkolenia, kursy oraz spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca przekładam na termin późniejszy.

phm. Jacek Wójcik
Komendant Hufca

Decyzja 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r.
Zarządzenie GK z dnia 11 marca 2020 r.