NOWE! DOKUMENTY UCZESTNICTWA – HAL 2021

Poniżej znajdą Państwo karty uczestnika na kolonię zuchową i obóz harcerski.

KARTY RAZEM Z ZAŁĄCZNIKIEM DO KARTY KWALIFIKACYJNEJ NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE NIEPRZEKRACZALNYM DO DNIA 15 CZERWCA 2021 R. A OŚWIADCZENIE COVID W DNIU WYJAZDU.

W przypadku braku osoby dyżurującej w danym dniu prosimy o umieszczenie karty w skrzynce pocztowej lub przekazanie drużynowemu. Godziny dyżurów dostępne na stronie głównej.

Do karty kwalifikacyjnej należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie COVID-19

i załącznik do karty kwalifikacyjnej.

Załącznik do karty – do dnia 15.06 należy dołączyć razem z kartą, natomiast oświadczenie COVID należy dostarczyć w dniu wyjazdu na obóz, z datą wyjazdu.

Warunki uczestnictwa w HAL. Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w HAL oraz podpisanie oświadczenia znajdującego się na ostatniej stronie dokumentu – podpisany dokument należy donieść wraz z kartą uczestnika oraz załącznikiem do karty uczestnika do 15 czerwca 2021 roku.