Sprawność “Jestem Stąd”

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przygotowała nową propozycję metodyczną dla dzieci i młodzieży, która ma być odpowiedzią na trudną sytuację izolacji dzieci i młodzieży. Propozycja oparta jest o wspólne budowanie patriotyzmu regionalnego.

Podczas zdobywania sprawności pamiętajcie o jej dokumentowaniu. Po zrealizowaniu zadań wypełnijcie ankietę dostępną pod adresem: www.zachpom.zhp.pl/jestem-stad

Czekamy na Wasze zgłoszenia wykonania zadań sprawności do 20.06.2021 r. Zgłoszenia dokonuje drużynowy.