Spotkania KSI

Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na posiedzenia zgodnie z harmonogramem:

25 lutego 2021 r.
25 marca 2021 r.
29 kwietnia 2021 r.
27 maja 2021 r.
24 czerwca 2021 r.

Wszystkich chętnych do zamknięcia, bądź otwarcia próby prosimy o wysłanie dokumentów na adres: ksi@szczecinpogodno.zhp.pl minimum 7 dni przed terminem posiedzenia.