Zmarł hm. Adam Mrowiec

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci hm. Adama Mrowca.

Druh Adam Mrowiec był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego od 1947 roku.

Pełnił funkcje: drużynowego, komendanta szczepu, członka chorągwianej Rady ds. Wychowania Duchowego, członka chorągwianej Kapituły Seniorów, przewodniczącego kręgu seniorów, członka Referatu Seniorów i Starszyzny Chorągwi Zachodniopomorskiej. Sercem związany ze Szczepem Sosnowej Szyszki. Zawsze uśmiechnięty, otwarty i życzliwy. Doskonały wzór do naśladowania. Niezastąpiony przyjaciel seniorów z Kręgu Korzenie ale też młodego pokolenia zuchów i harcerzy.

Będzie nam go brakowało.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 stycznia 2021 r. o godzinie 09:30 w kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie.